• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

ENERJİ’NİN GÜNDEMİ KONYA’DA KONUŞULDU

Meclis Toplantısının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Enerji Kentleri Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın, açılış konuşmalarıyla, “Gündem: Enerji” başlıklı panel programı geçekleştirildi.

 

 

 

 

 “Enerjide arzumuz kendimize yetebilen bir ülke haline gelmektir”

Birlik çalışmaları kapsamında iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan: "İklim değişikliği eylem ve uyum planları ile ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Bu konuda birçok kurum ve uzmanlarla çalışma içerisindeyiz." diye konuştu. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Enerji çok önemli ve bugün her olay enerji üzerinden dönüyor. Birçok savaşın direkt ya da dolaylı sebebi enerji. Bir ülke enerji ve gıda ihtiyacını, aynı zamanda savunma sistemlerini milli olarak kendi sağlayabiliyorsa işte tam bağımsız ülke ancak o zaman olur. Ülkemizde yenilenebilir enerji ile ilgili son 10 yılda en üst seviyede çalışmalar yapılmış ve büyük mesafe alınmıştır. Enerjide arzumuz, inşallah kendimize yetebilen bir ülke hale gelmektir." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Enerji Kentleri Birliği’nin güzel işlere imza attığını belirterek: “Hem Denizli’ye hem de Birliğe yaptığı katkılardan dolayı Sayın Osman Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasına başladı.

Konya’nın 10 bin yıldır dünyada önemli bir şehir olmayı başarabilmiş ender yerleşim yerlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Altay: “Günümüzde de Konya, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. Konya, nüfus büyüklüğü olarak Türkiye’nin 6’ncı büyük şehri. Önemli bir tarım şehri, önemli bir sanayi şehri, önemli bir turizm şehri ve önemli bir enerji şehri. Çünkü özellikle güneş enerji santralleri (GES) kapsamında Türkiye’de herhalde kurulu gücün en yüksek oldu illerden birisi Konya. Karapınar’da tek seferde 1.100 megavatlık çok önemli bir GES inşa ediliyor. O da Konya’nın son dönemde yaptığı önemli işlerden birisi. Yine Konya jeotermal bir şehir. Ilgın’da, Akşehir’de, Kadınhanı’nda ve son olarak Karatay Belediyemizin yaptığı tesisle de jeotermal konusunda da Konya gün geçtikçe önemini artıran bir şehir.” diye konuştu.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: “Bir yandan enerjiyi temin ederken, diğer yandan da bu temin ettiğimiz, ürettiğimiz enerjinin çevreye, iklime, iklim koşullarına zarar vermemesini de temin etmekle ilgili çaba sarf etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda da gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, gerekse Enerji Bakanlığımız, gerekse de diğer bakanlıklar bu konudaki planlamalarını yapıyorlar ve yıl sonuna kadar bu planlar kamuoyuyla paylaşılacak. Tabii, bu konuda da özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermemiz ve tükettiğimiz enerjiyi mümkün mertebe yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamamız gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Dünyanın son iki yıldır şiddetli şekilde bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Tancan: “Enerji fiyatları çok yüksek maliyetlere çıktı. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere; enerji arz güvenliğini tehdit eden unsurların başında yer alıyor. Bu anlayışla da biz yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olduğunca artırma çabası içerisindeyiz. Şu anda yaklaşık toplam kurulu gücümüzün yenilenebilir enerjide yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji olarak temin etmiş durumdayız. Bu titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ülkemiz toplam yenilenebilir enerji kurulu güç oranı açısından Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sırada yer alarak öncü ülkelerden birisi olduğunu ortaya koymuş durumda. Biliyorsunuz, enerji üretmek kadar aynı zamanda verimli tüketmek de bu anlamda hele hele içerisinde bulunduğumuz bir enerji krizinin yaşandığı dönemde böyle bir kriz olmasa dahi tasarruflu, verimli kullanmak da ayrı bir önem arz ediyor. Enerji Kentleri Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısının sektörümüze yaptığı katkının artarak devam etmesini diliyorum.” sözlerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da dünyanın gündeminde en önemli konunun enerji, enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanılabilmesi olduğunu söyledi. Konya’da böyle bir toplantı yapılmasının şehir adına memnuniyet verici olduğunu kaydeden Vali Özkan: “Şehrimizde yenilenebilir enerjiyle ilgili avantajlı durumdayız. Türkiye genelindeki yüzde 54’lük oran bizde yüzde 85, yüzde 90’lar oranında. Gerçekten bütün dünyada insanların hem insanlara kaliteli bir yaşam sunabilmek hem de dünyadaki rekabet gücümüzü artırabilmek için artık sadece kamunun değil bütün insanımızın her ferdinin kendisine düşen vazifeleri vardır. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu görevleri hep beraber iyi bir şekilde yapacağız, çalışacağız. Enerjinin verimli kullanılmasıyla ilgili ulusal eylem planlarını il bazlı, sektör bazlı, kurum bazlı harfiyen takip edip uygulamamız lazım.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Gündem: Enerji” paneli gerçekleştirildi. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Enerji Kentleri Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konuşmacı olarak katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın sunumunun ardından panele katılan meclis üyeleri yenilenebilir enerji hakkındaki sorularını Sayın Tancan'a ilettiler. 

 

27.10.2022