• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Kuruluş ve Görev


T.C. Enerji Kentleri Birliği (EKB) 1997 yılında 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) ismiyle tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşu olarak Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde kurulmuştur. 2019 yılında günün koşullarına uymak ve belediyelerden gelen talepler doğrultusunda Birliğin ismi "T.C. Enerji Kentleri Birliği" olarak değiştirilmiştir.

Birliğin misyonu; yenilenebilir enerji kaynaklarının; birlikte en verimli ve çevreye duyarlı şekilde belediyelerin katkısı ile yerel kalkınmaya, ülke refahına, ekonomisine ve istihdama en yüksek katma değeri sağlayacak hale getirilmesidir.

Birliğin vizyonu; enerjiden yararlanılan her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlıklı olarak birlikte yer aldığı ve entegre olarak değerlendirildiği güvenli bir gelecek kurmaktır.

T.C. Enerji Kentleri Birliği’nin 2019 yılı Haziran ayındaki Olağan Meclis Toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN en yüksek oyu alarak başkanlığa seçilmiştir. Birliğin güncel toplam üye sayısı 150’dir.


Meclis Toplantısı ve Paneller

Birlik tüzüğü doğrultusunda her sene nisan ve ekim aylarında meclis toplantıları gerçekleştirilmektedir. Birliğe üye belediyelerde gerçekleştirilen toplantılar sonrasında belediyelere yenilenebilir enerjinin kullanım alanları, mevzuat ile ilgili bilgiler, yeni gelişmeler vb. konularda konferanslar düzenlenmektedir. Konferansın içeriğine bağlı olarak konusunda uzman kişiler bu toplantılara konuşmacı olarak davet edilmektedir. Konferansların yanı sıra belediyelerde çalışan teknik ve idari personele yönelik eğitim seminerleri de düzenlenmektedir.

01.12