• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji tanım olarak, doğal kaynaklardan elde edilebilen, sürekliliği olan ve kaynağın kendini yenileyebildiği enerjidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji

Türkiye, coğrafi konumu ve jeolojik özellikleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile yenilenebilir ve yerli kaynaklar kullanılarak toplam elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %62'si karşılanmaktadır.

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına bağımlı enerji santrallerinin toplam kurulu gücü sıralamasında Dünya’da 13’üncü, Avrupa’da ise 6’ncı sıradadır. Daha da deyatlandırmak gerekirse:

  • Hidroelektrik kurulu gücünde Dünya’da 9’uncu, Avrupa’da 2’nci,
  • Rüzgar kurulu gücünde Dünya’da 12’nci, Avrupa’da 7’nci,
  • Güneş kurulu gücünde Dünya’da 14’üncü, Avrupa’da 7’nci,
  • Jeotermal kurulu gücünde Dünya’da 4’üncü, Avrupa’da 1’inci,

sıradadır.

  BİRİNCİL KAYNAK SANTRAL ADEDİ KURULU GÜÇ (MW)
YENİLENEBİLİR AKARSU HES 579 8.090
BARAJLI HES 133 23.237
RÜZGAR 333 9.361
GÜNEŞ 7.779 6.964
JEOTERMAL 60 1.624
BİYOKÜTLE 275 1.148
ATIK ISI 85 366
FOSİL YERLİ TAŞ KÖMÜRÜ 4 811
LİNYİT KÖMÜR 47 10.120
ASFALTİT KÖMÜR 1 405
FOSİL İTHAL DOĞALGAZ 342 25.698
KÖMÜR 15 8.987
FUEL OİL 9 252
LNG 1 2
MOTORİN 1 1
NAFTA 1 5
TOPLAM: 9.665 97.070
 
Mevcut Kurulu Güç Tablosu1
 
 
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kendi İçindeki Dağılımı
 
  ENERJİ KAYNAKLARI HEDEFE ETKİSİ KURULU GÜÇ (MW) MART.2021 PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ KURULU GÜÇ (MW)
EYLÜL.2018
2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI 2023 YILI
YENİLENEBİLİR GÜNEŞ 25% 6964 5063 5750 7000 7750 8500 10000
RÜZGAR 25% 9361 7005 7633 8883 9633 10633 11883
HİDRO ELEKTRİK 15% 31327 28291 29748 31148 31688 31688 32037
JEOTERMAL&BİO KÜTLE 10% 2772 2094 2678 2717 2772 2828 2884
FOSİL YERLİ YERLİ KÖMÜR 25% 11336 10204 10664 10664 10664 11464 14664
TOPLAM:   61759 52657 56473 60412 62507 65113 71468
 
Türkiye'nin Hedefleri2
 
  BİRİNCİL KAYNAK 2018 KURULU GÜÇ(GW) 2019 KURULU GÜÇ(GW)
YENİLENEBİLİR HİDRO ELEKTRİK 1.135 1.150
RÜZGAR 591 651
GÜNEŞ 512 627
BİO KÜTLE 131 139
JEOTERMAL 13,2 13,9
TOPLAM: 2.382 2.580,9
 
Dünya'da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dağılımı3
 
1TEİAŞ, Kurulu Güç Raporu, Mart 2021
2T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
3REN21- Renewables 2020 Global Status Report
 

08.12