• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji tanım olarak, doğal kaynaklardan elde edilebilen, sürekliliği olan ve kaynağın kendini yenileyebildiği enerjidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji

Türkiye, coğrafi konumu ve jeolojik özellikleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile yenilenebilir ve yerli kaynaklar kullanılarak toplam elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %65'i karşılanmaktadır.

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına bağımlı enerji santrallerinin toplam kurulu gücü sıralamasında Dünya’da 12’inci, Avrupa’da ise 5’inci sıradadır. Daha da deyatlandırmak gerekirse:

  • Hidroelektrik kurulu gücünde Dünya’da 9’uncu, Avrupa’da 2’nci,
  • Rüzgar kurulu gücünde Dünya’da 12’nci, Avrupa’da 7’nci,
  • Jeotermal kurulu gücünde Dünya’da 4’üncü, Avrupa’da 1’inci,

sıradadır.

 

  KAYNAKLAR KURULU GÜÇ (MW)
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
KAYNAKLARI
HİDROLİK 31.596
RÜZGAR 11.643
GÜNEŞ 11.162
JEOTERMAL 1.691
BİYOKÜTLE 2.439
FOSİL ENERJİ
KAYNAKLARI
YERLİ KÖMÜR 11.440
İTHAL KÖMÜR 10.374
DOĞAL GAZ 25.354
SIVI YAKITLAR 266
TOPLAM: 105.964
 
Mevcut Kurulu Güç Tablosu1
 
 
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kendi İçindeki Dağılımı
 
  PLAN DÖNEMİ
BAŞLANGIÇ
EKİM 2023
2028 YILI
ELEKTRİK ENERJİ TALEBİ (TWh) 325 430
ELEKTRİK KURULU GÜÇ (MW) 105.964 136.000
RÜZGAR KURULU GÜÇ (MW) 11.643 18.000
GÜNEŞ KURULU GÜÇ (MW) 11.162 30.000
YERLİ KAYNAKLARDAN
ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ (TWh)
176 270
YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN
ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI (YÜZDE)
40 50
ENERJİ VERİMLİLİĞİNDEN SAĞLANAN
TASARRUF MİKTARI (BTEP)
- 4.500
BATARYA DEPOLAMA KAPASİTESİ (MW) 0 5.000
 
Türkiye'nin Hedefleri2
 
 
 
1T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji Veriler Ekim 2023
2On İkinci Kalkınma Planı (2024 - 2028)
 

05.12