• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji tanım olarak, doğal kaynaklardan elde edilebilen, sürekliliği olan ve kaynağın kendini yenileyebildiği enerjidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji

Türkiye, coğrafi konumu ve jeolojik özellikleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile yenilenebilir ve yerli kaynaklar kullanılarak toplam elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %62'si karşılanmaktadır.

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına bağımlı enerji santrallerinin toplam kurulu gücü sıralamasında Dünya’da 13’üncü, Avrupa’da ise 6’ncı sıradadır. Daha da deyatlandırmak gerekirse:

  • Hidroelektrik kurulu gücünde Dünya’da 9’uncu, Avrupa’da 2’nci,
  • Rüzgar kurulu gücünde Dünya’da 12’nci, Avrupa’da 7’nci,
  • Güneş kurulu gücünde Dünya’da 14’üncü, Avrupa’da 7’nci,
  • Jeotermal kurulu gücünde Dünya’da 4’üncü, Avrupa’da 1’inci,

sıradadır.

 

BİRİNCİL KAYNAK

SANTRAL ADEDİ

KURULU GÜÇ (MW)

YENİLENEBİLİR

AKARSU HES

559

7.888,6

BARAJLI HES

128

21.877,1

RÜZGÂR

281

7.965,4

GÜNEŞ

7.165

6.232,1

JEOTERMAL

54

1.514,7

BİYOKÜTLE

188

837,5

ATIK ISI

84

363,8

FOSİL YERLİ

TAŞ KÖMÜRÜ

4

810,8

LİNYİT KÖMÜR

47

10.097,3

ASFALTİT KÖMÜR

1

405,0

FOSİL İTHAL

DOĞALGAZ

333

25.611,5

KÖMÜR

15

8.966,9

FUEL OİL

11

305,9

LNG

1

2,0

MOTORİN

1

1,0

NAFTA

1

4,7

TOPLAM:

8.873

92.884

Kurulu Güç Tablosu1
 

  
 
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kendi İçindeki Dağılımı
 

Türkiye’nin Hedefleri2

 

 

ENERJİ KAYNAKLARI

HEDEFE ETKİSİ

KURULU GÜÇ (MW)
TEMMUZ 2020

PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ KURULU GÜÇ (MW)
EYLÜL 2018

2019 YILI

(MW)

2020 YILI

(MW)

2021 YILI

(MW)

2022 YILI

(MW)

2023 YILI

(MW)

YENİLENEBİLİR

GÜNEŞ

25%

6232

5063

5750

7000

7750

8500

10000

RÜZGÂR

25%

7965

7005

7633

8883

9633

10633

11883

HİDROELEKTRİK

15%

29765

28291

29748

31148

31688

31688

32037

JEOTERMAL

BİYOKÜTLE

10%

2352

2094

2678

2717

2772

2828

2884

FOSİL YERLİ

YERLİ KÖMÜR

25%

11313

10204

10664

10664

10664

11464

14664

TOPLAM:

 

57627

52657

56473

60412

62507

65113

71468

 

Dünyada Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dünyadaki Dağılımı3

 

Dünyada Yenilenebilir Enerji Kurulu Güç Tablosu3
KAYNAK 2018 KURULU GÜÇ (GW) 2019 KURULU GÜÇ (GW)
HİDROELEKTRİK 1.135 1.150
RÜZGÂR 591 651
GÜNEŞ 512 627
GÜNEŞ (CSP) 5,6 6,2
BİYOKÜTLE 131 139
JEOTERMAL 13,2 13,9
DALGA ENERJİSİ 0,5 0,5
TOPLAM 2.388 2.588

 

Kaynaklar:

1TEİAŞ Kurulu Güç Raporu, Temmuz 2019

2T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı

3REN21- Renewables 2020 Global Status Report