• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Üyelik

Enerji Kentleri Birliğine üyelik için;

1) Üye olmak isteyen Belediye, yapacağı belediye meclis toplantısında, Enerji Kentleri Birliğine üye olunması hakkındaki teklifi gündeme alarak Enerji Kentleri Birliğine üye olma kararını alır.

2) Alınan karar ile belediyelerin başkanları doğal üye olarak Birlik meclisine girer. Ayrıca Belde ve İlçe Belediye Meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek; İl Belediye Meclis üyelerinden 2 asil 1 yedek; Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden 3 asil 2 yedek üye seçilerek alınan meclis kararında belirtilir.

3) Bahse konu meclis kararı Enerji Kentleri Birliğine üst yazı ile bildirilir.

4) Enerji Kentleri Birliği, takip eden ilk meclis toplantısında üyelik talebini gündeme alarak meclise sunar ve kabulü halinde üyelik başlar.