• DİL SEÇİMİ
 • TR
 • EN
 • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

2021 YILI MAHALLİ İDARELER GENEL FAALİYET RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu hazırlanarak 20 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

 

 

 

 

Yayınlanan raporda Mahalli İdarelerin faaliyetleri aşağıda bulunan konu başlıkları çerçevesinde incelenmiştir;

 • Mahalli İdareler Hakkında Genel Bilgiler,
 • Mahalli İdarelerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları,
 • Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Yerel Yönetimlerle İlgili Uluslararası Metinler Ve Kardeş Kent İlişkileri,
 • Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Süreci Ve Bu Kapsamda Mahalli İdarelerle İlgili Yapılan Çalışmalarla 2021 Yılında Yapılan Mevzuat Çalışmaları
 • Mahalli İdarelerin İnsan Kaynakları
 • Mahalli İdarelerin Fiziki Kaynakları
 • Mahalli İdarelerin Bilançosu, Faaliyet Sonuçları Ve Borç Dağılımları
 • Mahalli İdare Bütçeleri
 • Mahalli İdarelerin Denetimi
 • Projeler
 • Bakanlığımızca Mahalli İdarelerle Birlikte Yürütülen İşler
 • Genel Değerlendirme

 

Raporu incelemek için tıklayınız.

03.08.2022