• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Enerji Kentleri Birliği Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı bulunan hususları görüşmek üzere 21 Ekim 2020 Çarşamba günü, saat 09.30’da Ankara Green Park Otel'in toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Birliğin 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
  4. Birliğin 2019 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi
  5. Birliğin 2019 Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
  6. Birlik Encümen Üyelerinin ve İhtisas Komisyonları Üyelerinin Seçimleri
  7. Birliğin 2021 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi
  8. Birliğe Katılım ve Ayrılmaların Görüşülmesi
  9. Tüzük Değişikliği (Maddelerin Yazımı ve Değişen Mevzuatın Tüzüğe İşlenmesi)
  10. JKBB Personel Limited Şirketinin İsim Değişikliği, İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi İçin Birlik Başkanına Yetki Verilmesi
  11. Sözleşmeli Personelin Ücretinin Belirlenmesi İçin Birlik Başkanına Yetki Verilmesi
  12. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Konaklama ve rezervasyon formu için tıklayınız.

Yetki belgesi için tıklayınız.

Bilgi İçin:

Serkan YALÇIN

Telefon                :          0 536 999 56 72

Faks                    :          0 312 427 27 45

E-posta                :          bilgi@ekb.gov.tr

Rezervasyon İçin:

Canan YALÇIN         :          0 537 493 99 69

Hüseyin YALÇIN       :          0 530 501 77 40

Faks                       :          0 312 566 68 78

14.10.2020