• DİL SEÇİMİ
 • TR
 • EN
 • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak tanımlanabilir. Biyokütle aynı zamanda bir organik karbon olarak da kabul edilmektedir.

Başlıca biyokütle kaynakları aşağıda listelenmiştir.

1. Bitkisel Biyokütle Kaynaklar

 • Yağlı tohumlu bitkiler (kanola, ayçiçek, soya vb.)
 • Şeker ve nişasta bitkileri (patates, buğday, mısır, şeker pancarı vb.)
 • Elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, vb.)
 • Protein bitkileri (bezelye, fasulye vb.)
 • Bitkisel ve tarımsal artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, vb.)

2. Orman ve Orman Ürünlerinden Elde Edilen Biyokütle Kaynakları 

 • Odun ve orman atıkları (enerji ormanları ve enerji bitkileri, çeşitli ağaçlar)

3. Hayvansal Biyokütle Kaynakları 

 • Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.

4. Organik Çöpler, Şehir ve Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Biyokütle Kaynakları 

 • Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, endüstriyel ve evsel atık sular, belediye ve büyük sanayi tesisleri atıkları

Türkiye’nin biyokütle atık potansiyelinin yaklaşık 8,6 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) ve üretilebilecek biyogaz miktarının 1,5-2 MTEP olduğu tahmin edilmektedir.1

Sayılarla Biyokütle Enerjisi

Mevcut kurulu güç 837 MW'dır.*

*TEİAŞ, Temmuz 2020

1Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-biyokutle)