• DİL SEÇİMİ
 • TR
 • EN
 • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji,yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıkların; bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş mineraller, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su,  buhar ve gazlar ile yüzeye taşınan ısı enerjisidir.

Jeotermal enerjinin kullanım alanları;

 • Elektrik üretimi; jeotermal sahalarda açılan kuyulardan üretilen akışkan seperatörlerde buhar ve su olarak ayrıştırıldıktan sonra türbin ve jeneratör ile elektrik enerjisi üretilir.
 • Isı üretimi; düşük sıcaklık, basınç ve debideki jeotermal kaynakların sera, organik tarım, ürün kurutma, bölgesel ısı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla değerlendirilmesidir.
 • Termal turizm ve sağlık amaçlı kullanımı; insan sağlığına yararlı mineraller içerebilen düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynaklı suların sağlık amaçlı kullanımıdır.

Türkiye jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’nın 1. ülkesi ve kurulu güç bakımından ise Dünyanın 4. ülkesi konumundadır. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk beş ülke; ABD, Endonezya, Filipinler, Türkiye ve Yeni Zelanda şeklindedir.

Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Arama Çalışmaları

Bilindiği gibi jeotermal enerji, yenilenebilir, temiz, ucuz ve çevre dostu olan yerli bir yeraltı kaynağıdır. Ülkemiz jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır. Ülkemizin her tarafında yayılmış yaklaşık 1.000 adet doğal çıkış şeklinde değişik sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar mevcuttur.

Ülkemizin jeotermal potansiyeli oldukça yüksek olup potansiyel oluşturan alanların %78'i Batı Anadolu'da, %9’u İç Anadolu'da, %7’si Marmara Bölgesi’nde, %5'i Doğu Anadolu'da ve %1'i diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal kaynaklarımızın %90'ı düşük ve orta sıcaklıkta olup doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, çeşitli endüstriyel uygulamalar vb.) için, %10’ u ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygundur. Jeotermal enerji uygulamalarında ilk elektrik üretimi 1975 yılında 0,5 MWe güce sahip Kızıldere Santrali ile başlatılmıştır.

Jeotermal enerji arama çalışmalarına hız verilmiş ve sondajlı jeotermal enerji aramaları 2.000 m seviyelerinden 28.000 m seviyelerine çıkarılmıştır. 2005 yılından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle, mevcut kaynakların geliştirilmesi ve yeni kaynak alanlarının aranması çalışmalarına ağırlık verilmesi nedeniyle, 2004 sonu itibari ile 3.100 MWt olan kullanılabilir ısı kapasitesi, 2008 yılında, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve özel sektörün de jeotermal arama, geliştirme ve yatırım çalışmaları ile birlikte ülkemiz toplam jeotermal ısı kapasitesi (görünür ısı miktarı) 35.500 MWt’ye ulaşmıştır. Türkiye’nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 31.500 MWt elektik üretimi için olan potansiyel 2000 MWe olarak tahmin edilmektedir.1

 

Sayılarla Jeotermal Enerji

 • Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri (Şehir, konut vb.) 18 bölgede ~130.000 Konut Eşdeğeri (~1205 MWt)
 • Sera Isıtması ~4.283 Dönüm (820 MWt)
 • Kaplıca Tesisleri, Termal Oteller ve Devre Mülk Tesislerinin Isıtılması 46.400 Konut Eşdeğeri (420 MWt)
 • Oteller, Kaplıcalar, Devre Mülklerde Kullanılan Termal Suyun Isı Enerjisi ~450 Kaplıca (1205 MWt) (Yılda 20 Milyon Kişi)
 • Meyve, Sebze Kurutma ~1,5 MWt
 • Jeotermal Isı Pompası ~120 MWt

Toplam ısı kullanımı ~3.488 MWt (336.000 Konut Eşdeğeri)

Toplam elektrik enerjisi üretimi 1.515 MW* (54 adet JES bulunmaktadır.)

*TEİAŞ, Temmuz 2020

1Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-jeotermal)