• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU KURULDU

07.12.2019

Resmî Gazete’nin 7 Aralık 2019 tarihli 30971 sayısında yayımlanan 2019/27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu.

Genelgeye göre kurula Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Başkanlık yapacak ve kurul yılda en azından bir kere toplanacak. Kurul; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak.

Kurulun kuruluş amacını ise kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi oluşturuyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

09.12.2019