• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

EPDK, KOJENERASYON TESİSLERİNDE KULLANILACAK GÜNEŞ PANELLERİYLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRDİ

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200923-2.htm

23.09.2020