• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Hidrolik Enerji

Hidroelektrik santraller (HES); çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, uzun ömürlü, işletme gideri çok düşük dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır.

Ülkemiz teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin %1'i, ekonomik potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16'sıdır. Ülkemiz hidroelektrik kurulu gücünde Dünya’da 9’uncu, Avrupa’da 2’nci sıradadır.

Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik kaynaklarımızın teorik hidroelektrik potansiyeli 433 milyar kWh olup teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel ise 160 milyar kWh/yıl'dır. 2018 yılında hidroelektrik kaynaklı 59,9 milyar kWh elektrik üretilmiştir. 2019 Ağustos sonu itibariyle hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 68.452 GWh değerine ulaşmıştır.1

Sayılarla Hidrolik Enerji

  Santral Sayısı Kurulu Güç (MW)
Akarsu 559 7.889
Baraj 128 21.877
TOPLAM 687 29.766

Mevcut Kurulu Güç Tablosu*

*TEİAŞ, Temmuz 2020

1Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-hidrolik)