• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

EPDK ÖNLİSANS VE LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE LİSANSSIZ BAĞLANTI ANLAŞMASI SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU YAPTI

EPDK'nın resmi sayfasında yapılan açıklamaya göre:

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Corona Virüsü (COVID-19) Salgını sebebiyle 22/03/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan COVID-19 salgın tehdidine yönelik kamu çalışanları için alınan ilave tedbirler kapsamında 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kamu personelleri için uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmiştir. Bu kapsamda salgın tehdidinin artması neticesinde özel sektör çalışanları için de uzaktan ve esnek çalıma modeli tercih edilmeye başlanmıştır.

Bu süreçte elektrik piyasasında faaliyette bulunan önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile lisanssız üretim faaliyeti kapsamında bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmamaları açısından, 02/04/2020 tarihli ve 9276 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu kişilerin süreli yükümlülüklerinin 3 ay süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

 A) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında;

 Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri,

  1.  Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,
  2.  Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,
  3.  Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,
  4.  Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreleri,
  5.  Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen başvurulara ilişkin süreleri,

sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 B) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

06.04.2020